Nowości
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece