Nowości
Polskie instrumenty ludowe
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece