New items
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki