New items
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Slunecni kralove katalog Kings of the sun catalogue
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji