New items
Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie katalog wystawy
Patternmaking for fashion design
Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów T 2
Conservation skills judgement method and decision making
Conservation principles dilemmas and uncomfortable truths
 
Most often loaned books in the library