New items
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit