New items
Medici portraits and politics 1512 1570
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
 
Most often loaned books in the library