Nowości
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Brak okładki
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece