Nowości
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Edward Dwurnik od początku from the beginning
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece