New items
Ruinologie kontekstualizacje pozostałości architektury
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze
Tatuaż symbol piętno piękno Tattoo symbol stigma beauty
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections
Milan Knizak wystawa Pałac Górków w Poznaniu luty marzec 2001