New items
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Duch natury i inne bajki 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING The spirit of nature and other fairy tales 20 years of the ING Polish Art Foundation Duch prirody a jine zkazky 20 let Nadace polskeho umeni ING
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki