New items
Sapetto Szamborski
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Stolarstwo Cz 2
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library