Nowości
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
Dom wójta w Kielcach
Armia Gustawa Adolfa 1
Dom polski w transformacji
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece