Nowości
Genrih Semiradskij Tanec sredi mecej
Jorcajt czas chasydów
Dawno dawno temu baśnie i legendy ziemi radomskiej
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Toruń tylko zaplanowany
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece