New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Stoff der Protestanten Textilien und Kleidung in den lutherischen und reformierten Konfessionen Beitrage zur internationalen Tagung 24 bis 26 Oktober 2019 im Germanischen Nationalmuseum Nurnberg
Protesilas i Laodamia scenariusz prapremiery 25 kwietnia 1903 roku