Nowości
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Armia Gustawa Adolfa 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece