New items
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg