New items
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
 
Most often loaned books in the library