New items
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
mad silkman Zika & Lida Ascher textiles and fashion