New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Leon Wyczółkowski portret malarza
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Exploding fashion