New items
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966 2018 Wrocław School of Means of Transport Design
Faras katedra w piaskach pustyni sześćdziesiąt lat po odkryciu Faras the cathedral in the desert sands sixty years after the discovery
Ludzie z nieludzkiej ziemi rosyjski krąg Józefa Czapskiego
Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura
Profesor Kazimierz Michałowski zasłużony archeolog i bibliografia prac
 
Most often loaned books in the library