New items
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Tudor textiles
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Jan III Sobieski historia dziedzictwo pamięć
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts