Nowości
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Art archives Sztuka i archiwum
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece