New items
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
King Erekle
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions