New items
No cover
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Prawie nic Józef Czapski biografia malarza
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow
 
Most often loaned books in the library