New items
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Bruxelles carrefour de cultures guide de l'exposition
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context