Nowości
Sztuka w czasach populizmu
Mecenstvo umenia okolo roku 1800 k pamiatkam vytvarneho umenia a architektury z obdobia neskoreho osvietenstva nielen na Slovensku Patronage of art around 1800 fine art and architecture from the Late Enlightenment in and around Slovakia
Studia o kulturze i historii książki przeszłość teraźniejszość
Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny od konfederacji barskiej po II wojnę światową
Canalettos Blick Bernardo Bellotto 1722 1780 gen Canaletto und seine Nachfolger in der sachsischen Kunst Informationen zu ausgestellten Werken
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece