New items
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit