New items
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Żółkiew miasto renesansowe
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów