New items
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Czas osobisty sztuka Estonii Litwy i Łotwy 1945 1996 9 września 13 października 1996 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa