New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Varietes spiegel van de dolle jaren
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit