New items
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Trochębajki o Janie Matejce
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue