New items
Przedwojenna architektura żydowska najpiękniejsze fotografie
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Szyja awangarda i alkohol rozmowy z artystami