Nowości
collection of the tapestries of king Sigismund II Augustus in the collection of Wawel Royal Castle Vol 2
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy najbardziej spektakularna polska moneta wydanie jubileuszowe w 400 lecie emisji
Pierwsza Krajowa Fabryka Wyrobów Platerowanych Marcina Jarry wyroby w stylu zakopiańskim z kolekcji prywatnych i zbiorów muzealnych katalog wystawy 12 III 29 V 2022
Z księgą w herbie słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów
Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich materiały do studiów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece