New items
King Erekle
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie