Nowości
Rysunki dawnych mistrzów wiek XV do lat 20 XIX wieku
Spektroskopia oscylacyjna od teorii do praktyki praca zbiorowa
Old master drawings  from the 15th century to the 1820s
X wieków Płocka dzieje i ekspozycja historyczno regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Grafika dawna wiek XV do lat 20 XIX wieku