New items
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Kengo Kuma eksperyment materiał architektura experimenting with materials
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities