New items
Dzieła sztuki Banku Pekao S A
Katalog szelągów koronnych Zygmunta III Wazy mennica wschowska
Na własną rękę absolwenci pracowni Leona Tarasewicza Magda Bielesz Krzysztof Buczak Bogna Burska Marcin Chomicki Wojciech Gilewicz Katarzyna Korzeniecka Marzena Nowak Anna Okrasko Konrad Radziejewski Paweł Szczerepa
Milan Knizak wystawa Pałac Górków w Poznaniu luty marzec 2001
Nowosielski w setną rocznicę urodzin on the centenary of the artist's birth