New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Pozdrowienia z Jarosławia o pocztówkach jarosławskich
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
 
Most often loaned books in the library