Nowości
Druki wrocławskiego Kalamburu
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624 2024 T 5
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece