New items
Legiony Polskie 1914 1919
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Armia Gustawa Adolfa 1
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library