New items
Dom idea przestrzeń
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku