New items
Czas osobisty sztuka Estonii Litwy i Łotwy 1945 1996 9 września 13 października 1996 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji