Nowości
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Modestia est signum sapientiae studie nejen o stredovekem umeni k pocte Dalibora Prixe
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie T 1
Brak okładki
36 x Rembrandt wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie Muzeum 5 października 3 listopada 2019 r