New items
Nerealny socialismus Praha 1948 1989 Unreal socialism Prague 1948 1989
Architektura polska lat 1961 1975 na obszarze Pomorza Zachodniego
W procesie sympozjum sztuki Było jest i będzie Pałac Morawa 30 08 07 09 2021 In progress art symposium It was it is and it will be Palace in Morawa 30 08 07 09 2021
Sztuka fantazjowania między piekłem a niebiem Bosch Caravaggio Goya Dali Beksiński i inni
structural conservation of panel paintings proceedings of a symposium at the J Paul Getty Museum 24 28 April 1995