New items
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Dziedzictwo rzemiosła artystycznego tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja T 2
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich