Nowości
Wokół Seweryna Mielżyńskiego materiały pokonferencyjne
Chory kotek
Kolorowa książeczka
Skarby wawelskie w Kanadzie w latach 1940 1960 zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im gen Sikorskiego w Londynie
W domu i w przedszkolu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece