New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Żółkiew miasto renesansowe
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Varietes spiegel van de dolle jaren