Nowości
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Kronika Gdańska T 1
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707