New items
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Varietes spiegel van de dolle jaren
 
Most often loaned books in the library